Holzbaupreis 2017 - Impressionen

Fotograf: Matthias Rhomberg